Ons Doel

De stichting stelt zich ten doel om blijvend aandacht te vestigen op het onbeschrijfelijke leed dat is geleden door personen, die door het Nationaalsocialisme gedurende de Tweede Wereldoorlog van hun woon- of verblijfplaats zijn verdreven, zijn ondergedoken, weggevoerd, zijn vermoord of ten gevolge van geleden ontberingen zijn overleden.

In het bijzonder geldt dit voor die personen, die overeenkomstig de "nationaalsocialistische rassenleer" gestigmatiseerd werden als te behoren tot het "Joodse ras".

 

Binnen de gemeente Meierijstad tracht de stichting haar doel ondermeer te bereiken door middel van:

  • installeren en onderhouden van struikelstenen ("Stolpersteine")
  • aandacht creëren voor de oorlogsslachtoffers bij publiek, met name schooljeugd
  • kostendekkende financiële middelen genereren uit donaties en giften